Verdiformidling

LilleFot barnehage vil være med på å formidle verdier forankret i kristen tro og tradisjon. Vi vil ha bevisste voksne som vet at de er verdiformidlere hele tiden. Disse verdiene løfter vi ekstra høyt:

1. TRYGGHET/TILLIT

Viktig at foreldrene har tillit til oss, viktig at barna har tillit til oss. Viktig at personalet har tillit til hverandre. For å skape trygghet, må man ha tillit.

2. TID

Vi skal ikke stresse av gårde… Vi er her for barna!
”Livet er ingen motorvei, men en plass å parkere i solen”

3. RESPEKT

For hvert enkelt barn, som er fullverdige mennesker, for hverandre i personalgruppa, for foreldre – og for alle mennesker vi møter

4. KVALITET

På alle plan: i relasjon, i planer/ gjennomføring, i organisering og i dokumentasjon/vurdering. «Vi skal sikte mot stjernene.»

5. KJÆRLIGHET

Ligger til grunn i hverdagen overfor barn og andre. Vi vil også formidle den kjærlighet som Jesus har til oss alle.

6. INKLUDERENDE FELLESSKAP

Alle vil vi ha med og vårt mål er at alle skal trives.