Søk plass

Velkommen til å søke plass i LilleFot barnehage! Dersom dere mottar plass for deres barn i LilleFot barnehage, vil dere få invitasjon til:

  • Foreldremøte for nye foreldre
  • Besøksdag (en ettermiddag) for barn og foreldre
  • Oppstartsamtale – slik at vi kan få viktig informasjon om deres barn

Vi er bevisst på at en god start er viktig for både små og store!