Informasjon

LilleFot barnehage eies og drives av Gulset og Skotfoss menighet. Vi formidler verdier forankret i kristen tro og tradisjoner. Vi holder til i flotte Gulset kirke og har mye plass i kirkens første etasje.

Vi lar barna bli kjent med bibelboka og noen av dens fortellinger. I vår formidling tar vi i bruk kristen litteratur og kristne sanger. Vi markerer kristne høytider. Hver påske setter vi opp påskespill. I tillegg til Gulset sykehjem inviterer vi alle barnehager og alle 1. klassinger på Gulset til vårt påskespill. Vi har hvert år mer enn 200 besøkende på vår forestilling der påskens budskap formidles av barn og voksne i LilleFot barnehage. Vi får låne og invitere inn til påskespill i den flotte salen i Gulset kirke.

LilleFot barnehage er en basebarnehage. Det betyr at vi har felles inngang og garderobe. Alle kommer inn i samme base/ felles rom. Vi har mange små rom som barn og voksne fordeler seg. Alle team har noen rom som de har som «sine rom» Her har de lek og aktiviteter, samling og måltid. De yngste barna har sin lille base, slik at de skjermes.

Vi har 76 barn fordelt på 5 team:

Sokkelesten: 1-3 åringer
GoFoten: 1-3 åringer
Langbein: 3-5 åringer
Tusenbein: 3-5 åringer
Stankelbein: 5-6 åringer (førskolegruppe)

Pris
LilleFot barnehage følger regjeringens makspris på kr. 3 000 + kostpenger kr. 400. Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og tre i barnehagen, og 100 prosent moderasjon for barn nummer fire og over. Kostpengene inkluderer: lunsj (varm mat 1-2 g. pr. uke), frukt, drikke og «2 mat» som består av bl.a. knekkebrød, frukt, havregrøt, müsli og drikke.

FAU
Barnehagen har FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som velges på høstens foreldremøte. Det er bestående av 2 foreldrerepresentanter fra hvert team: Totalt 10 foreldre.

SU
SU (samarbeidsutvalget) velges hver høst og består av 2 foreldrerepresentanter og 2 personalrepresentanter i tillegg til styrer som innkaller og er referent. SU konstituerer leder på sitt første møte på høsten.

Styret
Barnehagens styre består av styreleder, 2 eierrepresentanter, SU-leder og personalrepresentant, i tillegg til styrer.