Pedagogisk

LilleFot barnehage følger «Lov om barnehager» og» Rammeplan for barnehager», og barnehagen følger også egne vedtekter og pedagogiske planer utarbeidet i LilleFot barnehage. Fokusområdene for 2015 – 2022 er:

Samspill

Vi har fokus på hverdager fylt av gode opplevelser. Gode opplevelser forsterkes i samspill. Et godt samspill krever sosial kompetanse. Vi bruker blant annet det pedagogiske programmet «Steg for Steg» ved innlæring av sosial kompetanse.

Helse

Vi vektlegger fysisk aktivitet. Vi har utedager og turdager, vi bruker nærområdets turmuligheter og vi har et flott uteareal i barnehagen med egen gapahuk og bålplass.

Livsglede

Samspill skaper livsglede. Vennskap med mennesker i alle aldre gir livsglede, helse og læring. Vi deler mye glede med våre venner på Gulset sykehjem. Vår visjon er: «En liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser».