Pedagogisk

LilleFot barnehage følger «Lov om barnehager» og» Rammeplan for barnehager», og barnehagen følger også egne vedtekter og pedagogiske planer utarbeidet i LilleFot barnehage. Fokusområdene for 2015 – 2019 er:

Samspill

Vi har fokus på hverdager med gode opplevelser. Gode opplevelser deles sammen med andre og forsterkes i samspill. Et godt samspill krever sosial kompetanse. Vi har fokus på sosial kompetanse – både i lek og i planlagte aktiviteter. Vi bruker det pedagogiske programmet «Steg for Steg».

Helse

Vi vektlegger fysisk aktivitet. Vi har utedager og turdager, vi bruker nærområdets turmuligheter og vi har et flott uteareal i barnehagen med egen gapahuk og bålplass. Vi vektlegger også kosthold og barnehagen er med i «Fiskesprell». Vi har ansatt kjøkkenmedarbeider i 50 % stilling. Hun lager varm mat minst 1 gang pr uke. I tillegg spiser vi frukt, havregryn, knekkebrød og müsli i tillegg til brødmat. Det bakes ofte rundstykker til lunsj. Vi bestreber variert kost i LilleFot barnehage.

Livsglede

Samspill skaper livsglede. Gode opplevelser gir livsglede og læring! Vennskap med mennesker i alle aldre gir livsglede, helse og læring. Vi deler mye glede med våre venner på Gulset sykehjem. Vår visjon er: «En liten fot har begynt sin livsvandring og vi vil fylle på med gode opplevelser».