Samspill, helse og livsglede

Gulset sykehjem ligger to hus bortenfor vår barnehage. Vi har en flott mulighet til å knytte generasjoner sammen. De eldre har så mye spennende å fortelle – og lære bort. Barna sprer glede når de kommer på sykehjemmet.

Barna i LilleFot barnehage kan treffe andre barn i barnehagen hver dag, men de eldre (oldeforeldre generasjonen) får de ikke møtt så ofte.

– Vi knytter sammen to institusjoner som ligger gård i gård – Vi knytter sammen to ulike generasjoner – Når barn og eldre møtes er det som om vi «setter vi i kontakten» og positiv energi strømmer ut

De samme aktivitetene og de samme sangene passer for barn og eldre: Vi synger sammen, vi er på trimgruppe sammen, vi baker sammen, barn og eldre leser bøker sammen, bygger sammen…. Vi har faste møtepunkt på Gulset sykehjem. Barna besøker faste grupper med eldre. Det skaper godt vennskap! Samspillet gir barn og eldre stor livsglede. Økt livsglede gir bedre helse

Barna lærer om sine følelser og andres følelser når de besøker sine venner på sykehjemmet. Tenk noen gråter når de egentlig er glade…. Det kalles å bli rørt.

 

Rammeplanen slår fast at barna skal få mulighet til å møte verden utenfor sin familie – med tillit og nysgjerrighet og livsglede

  • Vi gir barna muligheten til å møte verden utenfor sin familie
  • Vi lar de få knytte nære relasjoner med andre i sitt nærmiljø
  • Vi lar de knytte vennskapsbånd med noen som har kommet langt på sin livsvandring
  • Læringen er knyttet til lek, omsorg og danning
  • Vi tror på et rikere nærmiljø med nære relasjoner

Vi lærer barna om livet og vi utdanner barna for livet!
Som institusjon i samfunnet skal vi erfare at vi kan delta i nærmiljøet, – vi kan bidra. Vi kan sette gode spor – og det vil vi i LilleFot barnehage!

Rammeplanen for barnehager:
«Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning»