Barnehagen har informasjonsportalen MyKid. Den kvalitetsikrer informasjonen mellom barnehage og hjem. Her legges alle team sine månedsplaner og månedsinfoskriv ut. Disse er kun tilgjengelig for dagens foreldre.


Våre team

Sokkelesten

På Sokkelesten er de yngste barna i barnehagen. 12 barn i alderen 1-3 år

GoFoten

Småbarnsteam med de nest yngste barna i barnehagen: 15 barn i alderen 1-3 år

Langbein

Storebarnsteam med barn i alderen 3-5 år

Tusenbein

Storebarnsteam med barn i alderen 3-5 år

Stankelbein

Team for 5-6 åringer – skolestartere


Søk plass

Søknadsfrist for å søke barnehageplass er 1. mars. Du kan søke barnehageplass her.