Samspill, helse og livsglede

Gulset sykehjem ligger to hus bortenfor vår barnehage. Vi har en flott mulighet til å knytte generasjoner sammen. De eldre har så mye spennende å fortelle – og lære bort. Barna sprer glede når de kommer på sykehjemmet.

Barna i LilleFot barnehage kan treffe andre barn i barnehagen hver dag, men de eldre (oldeforeldre generasjonen) får de ikke møtt så ofte.

– Vi knytter sammen to institusjoner som ligger gård i gård – Vi knytter sammen to ulike generasjoner – Når barn og eldre møtes er det som om vi «setter vi i kontakten» og positiv energi strømmer ut

De samme aktivitetene og de samme sangene passer for barn og eldre: Vi synger sammen, vi er på trimgruppe sammen, vi baker sammen, barn og eldre leser bøker sammen, bygger sammen…. Vi har faste møtepunkt på Gulset sykehjem. Barna besøker faste grupper med eldre. Det skaper godt vennskap! Samspillet gir barn og eldre stor livsglede. Økt livsglede gir bedre helse

Barna lærer om sine følelser og andres følelser når de besøker sine venner på sykehjemmet. Tenk noen gråter når de egentlig er glade…. Det kalles å bli rørt.

Rammeplanen slår fast at barna skal få mulighet til å møte verden utenfor sin familie – med tillit og nysgjerrighet og livsglede

  • Vi gir barna muligheten til å møte verden utenfor sin familie
  • Vi lar de få knytte nære relasjoner med andre i sitt nærmiljø
  • Vi lar de knytte vennskapsbånd med noen som har kommet langt på sin livsvandring
  • Læringen er knyttet til lek, omsorg og danning
  • Vi tror på et rikere nærmiljø med nære relasjoner

Vi lærer barna om livet og vi utdanner barna for livet!
Som institusjon i samfunnet skal vi erfare at vi kan delta i nærmiljøet, – vi kan bidra. Vi kan sette gode spor – og det vil vi i LilleFot barnehage!

Rammeplanen for barnehager:
«Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning»

Historien om hvordan dette prosjektet startet:

LilleFot barnehage åpnet i 2009, og kom som den 6. barnehagen på Gulset. Hvordan kunne vi gjøre en forskjell på Gulset? Hvordan kunne vi tilføre Gulset noe nytt og noe bra? Hvordan kunne vi som barnehage skille oss ut?

Vi hadde mange ressurspersoner og mye ressurser som barnehagen (vi tilhørte en kirke med store saler…..og mange rom). Vi hadde anledning til å bety noe også for noen utenfor barnehagen!

Vi kunne skape noe for andre – og ikke «bare være seg selv nok». Hva kunne vi gjøre?

Vi kunne gjøre flere ting, – men det var en ting vi startet med: Vi hadde – og har et sykehjem 2 hus «opp i gata» Vi dro dit for å synge litt og «muntre dem opp litt» – som Klatremus ville sagt. Vi oppdaget at dette var til glede for både barn og eldre. Det var like mye barnehagen som ble munter av dette samspillet. Da vi hadde vært der en stund – over en periode – var det en av personalet som sa: Nå har vi vært på besøk hos dem så lenge, nå må vi invitere dem på besøk til oss.

Vi hadde planlagt en maifest litt senere, vi fant ut at det kunne være en fin dag og anledning til å invitere sykehjemmet Og maidagen opprant….. Med sol, varme og blå himmel.

Og se for dere toget av rullatorer og rullestoler på vei ned fra sykehjemmet til vår barnehage. Det var rørende! De eldre fikk plass ute, de fikk høre barna synge maisanger – sanger de kunne, fra sin egen ungdom. De fikk spise pølse og lompe, og ispinne til dessert.

De kastet kongler i bøtte, bygde med klosser og slo hammer i spiker. En eldre mann kunne fortelle at han hadde vært snekker «Dette skal vi leve lenge på» sa de da de dro! Det var nok flere av oss som sto med klump i halsen og tårer i øynene da følget med rullestoler og rullatorer rullet fornøyd hjem til sykehjemmet.

Dette var meningsfullt for oss alle! Denne opplevelsen gjorde noe med oss, og vi skjønte at dette var GJENSIDIG GLEDE. -Og det må være gjensidig glede! Om det kun var glede for sykehjemmet – og ikke barna – og de voksne så kunne vi ikke holdt på med dette! Denne opplevelsen tok vi med oss, og vi så at her var det mye glede som kunne hentes fram. Det ble starten på et samarbeid med Gulset sykehjem. I 2014 startet vi et systematisk samarbeid med Gulset sykehjem, med prosjektet: Samspill, helse og livsglede. Det prosjektåret førte oss videre til «Samspill, mer helse og livsglede.»

Vi søkte om nye prosjektmidler i samarbeid med Kiwanis, som er vår samarbeidsorganisasjon og vår søkerorganisasjon. I 2016 mottok vi kr. 1.990.000 (1,9 millioner kroner) over en 3 års periode fra EXTRA stiftelsen. Prosjektet ledes av prosjektleder Kjersti Gunnersen med lønn fra prosjektmidler.

Vi ønsker at denne «Samspillmodellen», der vi knytter barn og eldre sammen, skal spres rundt i hele Norge. Vi ønsker at dette skal være slik vi tenker og planlegger i barnehager og på eldresenter: Barn og eldre må møtes – og samspille! Pr. 01.01. 2018 så har vi fått med oss barnehager i Skien, Porsgrunn. Stavanger og Holmestrand.

Vi ønsker at dette skal ligge til grunn når kommunen planlegger beliggenhet for nye barnehager og sykehjem: Legg dem i nærheten av hverandre – i samme gate. Den gevinsten som kommer av slik planlegging blir større enn vi aner!

Vi erfarer hver gang: Barn og eldre har gjensidig glede av hverandre. Når du knytter barn og eldre, er det som å sette i kontakten: Energi utløses! Prosjektet Samspill, mer helse og Livsglede gir oss noen fantastiske muligheter: Vi gleder oss til fortsettelsen.