Barnehagens prosjekt:Samspill, helse og livsglede

Barnehagen har informasjonsportalen My KID. Den kvalitetsikrer informasjonen mellom barnehage og hjem. Her legges alle team sine månedsplaner og månedsinfoskriv ut. Disse er kun tilgjengelig for dagens foreldre.


Våre team

Sokkelesten

På Sokkelesten er de yngste barna i barnehagen. 14 barn i alderen 1-2 år

GoFoten

Småbarns team med de nest yngste barna i barnehagen: 14 barn i alderen 2-3 år

Langbein

Storebarns team med barn i alderen 3-5 år

Tusenbein

Storebarns team med barn i alderen 3-5 år

Stankelbein

Er et team for 5-6 åringer – skolestartere


Søk plass

Søknadsfrist for å søke barnehageplass er 1. mars. Du kan søke barnehageplass her.